Disclaimer

Stichting Tassenmuseum Hendrikje en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook, geplaatst door derden op de websites www.tassenmuseum.nl en www.museumofbagsandpurses.com of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de websites www.tassenmuseum.nl en www.museumofbagsandpurses.com (hierna: deze websites).
Stichting Tassenmuseum Hendrikje is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of pagina’s die gelinkt zijn aan of afgeleid van deze websites.
De informatie op deze websites is met de grootste zorg geplaatst en wordt in de huidige staat geleverd, zonder enige garantie, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, hieronder begrepen maar niet beperkt tot garanties ten aanzien van verkoopbaarheid, gebruiksmogelijkheden, niet inbreuk, nauwkeurigheid en het up to date zijn van informatie.
Stichting Tassenmuseum Hendrikje behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze websites en de websites (tijdelijk) buiten gebruik te stellen.
Stichting Tassenmuseum Hendrikje en de aan haar gelieerde vennootschappen zijn niet aansprakelijk voor enige (directe-, indirecte- en/of gevolg-) schade (tengevolge van) (en/of) computer virussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op (de informatie op) deze websites of enige hieraan gelinkte website, behoudens in geval van opzet of grove schuld.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie op deze websites behoren toe aan Stichting Tassenmuseum Hendrikje en de aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten.
Alle bepalingen en voorwaarden van Stichting Tassenmuseum Hendrikje zijn van toepassing.

Privacy statement

De opgegeven persoonsgegevens zoals naam en e-mailadres zullen door Tassenmuseum Hendrikje uitsluitend worden gebruikt om je te informeren over onze activiteiten. Zij zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden.

Cookiebeleid

Lees hier meer over het cookiebeleid van Tassenmuseum Hendrikje.

Blijf op de hoogte van onze exposities, tentoonstellingen, evenementen en andere leuke weetjes!